Za pristup se koristi AAI@EduHr korisnički račun dobiven na FFZG.

Login:
Password: